Najsilniejsze alergeny

Alergia może być wywołana różnymi czynnikami. Za najczęściej występujące uważa się alergie wziewne, za które odpowiedzialne są pyłki roślin, kurz czy zarodniki grzybów. Jednak bardzo wiele substancji uczulających znajduje się również w innej grupie – alergenów pokarmowych. Jako silny alergen wymienia się również jad niektórych owadów – najczęściej błonkówek – os, pszczół i szerszeni. » Read more