Padaczka – epilepsja. Co to jest?

Padaczka, w Polsce nazywana również epilepsją jest chorobą neurologiczną. Polega na chwilowym zaburzeniu funkcji grupy neuronów (komórek nerwowych), które skupione są w określonej części mózgu – ognisku padaczkowym. Prowadzi to do powstania napadu padaczkowego.

Normalnie neurony przekazują informacje przy pomocy impulsów elektrycznych. W chwili gdy są nadmiernie pobudzone dochodzi jednak do zakłóceń podczas przesyłania impulsów i do wyładowania. Najczęściej odbywa się to w płacie skroniowym lub czołowym.

Choroba ta najczęściej ujawnia się u osób młodych, przed ukończeniem 20. roku życia. Dotyczy w tym samym stopniu obu płci. Przyczyny jej występowania nie zostały do końca zbadane. Może być wynikiem m.in. uszkodzenia mózgu jeszcze w okresie życia płodowego bądź nieprawidłowo przebiegającego porodu. Epilepsja bywa czasem też skutkiem innych chorób np. zapalenia mózgu lub chorób naczyniowych. Mogą to być schorzenia genetyczne albo urazy głowy powstałe w wyniku wypadku itd. We wszystkich przypadkach występują zmiany w strukturze mózgu – uszkodzenia jego tkanki. W chwili, gdy przyczyn padaczki u danego pacjenta nie można stwierdzić mówi się o tzw. padaczce idiopatycznej.

Napady padaczki wyglądają bardzo różnie, w zależności od tego, w którym obszarze mózgu zlokalizowane jest ognisko padaczkowe. Dzieli się je na uogólnione i ogniskowe. Podczas pierwszych z nich następuje utrata przytomności. Dochodzi również do napięcia mięśni w całym ciele, podczas którego osoba chora odgina głowę do tyłu oraz wypręża ręce i nogi. Często pojawiają się kłopoty z oddychaniem. Po kilkunastu sekundach pojawiają się drgawki. Tego typu napad trwa zwykle około 5 minut. Do napadów uogólnionych zalicza się także napady nieświadomości. Pojawiają się one u dzieci i polegają na krótkim „wyłączeniu się”. Takie napady mogą pojawiać się nawet kilka razy dziennie.

Napady ogniskowe występują znacznie częściej i występują u chorych w każdym wieku. Chory nagle przerywa wszystkie czynności i wyłącza się patrzy w jeden punkt i nie reaguje na otoczenie.Nie występują drgawki, ale mogą pojawić się pewnego rodzaju automatyczne ruchy. Często po napadzie chory nie zdaje sobie sprawy z tego co zaszło.

Poradnia neurologiczna to miejsce, w których chorzy na epilepsję mogą uzyskać pomoc. Podstawą leczenia są leki przeciwpadaczkowe. Rodzaj leku uzależniony jest od typów napadu. Podawane są one w sposób regularny, kilka razy dziennie o stałych porach. Co pół roku chory mysi wykonywać obowiązkowe badania krwi (morfologia oraz próby wątrobowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 8 = 13